Μάρκου Μπότσαρη 16 Πετρούπολη 13232
210 50 50 405,   6936 17 99 82
aggelikivl@gmail.com

Συμβολαιογράφος Αγγελική Βλασοπούλου

Αγγελική Π. Βλασοπούλου, LLB, MSc

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακό στο Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εργάστηκε ως ασκούμενη δικηγόρος στην Εμπορική Τράπεζα και στο Εφετείο Αθηνών για 1,5 χρόνο. Διετέλεσε Δικηγόρος Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για 8 χρόνια.

Συμμετείχε στον Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης το 2018, καταλαμβάνοντας την 25η σειρά κατάταξης σε σύνολο 157 επιτυχόντων από όλη την Ελλάδα. Είναι μέλος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου & Δωδεκανήσου.

Είναι κόρη του ιατρού Παναγιώτη Βλασόπουλου, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι παντρεμένη με το Στέφανο Σουλδάτο, διδάκτορα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ ΕΜΠ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει 2 παιδιά.

Υπηρεσίες

Το συμβολαιογραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις για ακίνητα που βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Συμβόλαια: Αναλαμβάνουμε συμβόλαια αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, δωρεάς, διανομής, ανταλλαγής ακινήτων, σύστασης οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, προσύμφωνα, εργολαβικά, πράξεις ν.1221/1981, πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, διαθήκες, πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, πράξεις παραχώρησης ή εξάλειψης υποθήκης, πράξεις κατάθεσης ή θεώρησης ιδιωτικού εγγράφου, πράξεις απογραφής, σύμφωνα συμβίωσης, πράξεις εκούσιας αναγνώρισης τέκνου, πράξεις συναίνεσης σε τεχνητή γονιμοποίηση, συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, λύσεις εταιρειών, τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις καταστατικών, μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων και μετοχών, παράσταση σε ΓΣ μονοπρόσωπων εταιρειών, έκδοση απογράφων και κάθε άλλη πράξη που άπτεται της συμβολαιογραφικής ιδιότητας.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Αναλαμβάνουμε να μελετήσουμε οποιαδήποτε υπόθεση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και να παράσχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες με γνώμονα το συμφέρον σας.

Συμβολαιογραφείο

Δημιουργήσαμε ένα μοντέρνο και υπερσύγχρονο χώρο στο κέντρο της Πετρούπολης, κοντά στην κεντρική πλατεία και στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, με εύκολη πρόσβαση για ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους. Για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και τη διαφύλαξη των συμβολαίων, εξασφαλίσαμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο χώρο, ενώ αντίγραφα όλων των συμβολαίων διατηρούνται τόσο σε φυσική μορφή όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, ακολουθώντας το παγκόσμιο πρωτόκολλο αντιγράφων ασφαλείας 3-2-1 backup rule.

Συμβολαιογραφείο Αγγελικής Βλασοπούλου
Συμβολαιογραφείο Αγγελικής Βλασοπούλου
Συμβολαιογραφείο Αγγελικής Βλασοπούλου
Συμβολαιογραφείο Αγγελικής Βλασοπούλου
Συμβολαιογραφείο Αγγελικής Βλασοπούλου
Συμβολαιογραφείο Αγγελικής Βλασοπούλου

Επικοινωνία

Μάρκου Μπότσαρη 16 Πετρούπολη 13232 (1ος όροφος)
210 50 50 405,   6936 17 99 82
aggelikivl@gmail.com